ARKEOLOGISKE FUNN PÅ GÅRDEN

Steig har aldri hatt noen arkeologiske undersøkelser på gården.
Det er kun registrert enkelte løsfunn og beskrevet arkeologiske utforminger på landskapet i form av gravrøyser, hauger og steiner i formasjoner. Eldre Jernalder 500 f.Kr. - 550 e.KrSteig har aldri hatt noen arkeologiske undersøkelser på gården.
Det er kun registrert enkeltfunn og beskrevet arkeologiske utforminger på landskapet i form av gravrøyser, hauger og steiner i formasjoner.
Det er blant annet funnet en stein av bergarten kvarsitt. Den hadde man med seg i en egen lomme på beltet, når man skulle gjøre opp ild slo man steinen mot jern slik at det oppsto gnister og man fikk da antent tørt materiale. Steinen ligger idag på kulturhistorisk museum i Oslo.
Rundt gården registrerte Gerhard Schøning på sin reise gjennom Gudbrandsalen at det lå flere store gravhauger på gården. Disse skal ha ligget (Se boka "Reise giennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775") 

Det er også funnet vektlodd i bly på gården. Vektloddet ligger nå på kulturhistorisk museum i OsloMerovingertid ca. 570 - 800 e.Kr.Det er også funnet en spenne på Steig, følgende er notert om denne:
En liten konisk spenne av kobberlegering, med dekor i form av to par konsentriske dobbeltlinjer. Det ene linjeparet er plassert midt mellom topprammen og ytterkanten, og det andre ved ytterkanten. Knappen mangler. Rester av nåleholder og -feste, samt deler av jernspiral og jernkorrosjon etter nålen, er bevart på spennens bakside. Spennen har noen bruddskader langs randen, og overflaten er skadet i et parti langs ytterkanten. Diam.: 2,7 cm, h.: 0,5 cm. Vekt: 8,8 g. Spennen finnes på kulturhistorisk museum i Oslo.

Vikingtid (800-1066)Middelalder (1066-1130)


Spydspiss av jern, rimeligvis fra middelalder, med meget lang, slank fall og kort, smalt noe rygget blad. Overgangen mellom fal og blad ganske markert. Noe forrustet og beskadiget i fallen, ellers godt bevart. Lengde 22,5 cm, bladets st. bredde 2,4 cm. Funnet på gamle Steig seter i frydalen (Sør - Fron) 

Spydspiss av jern med forholdsvis kort, smalt blad og usedvanlig langt teinformet skaft som ender i en smal fal. Lengde 52 cm, bladets bredde 2,5 cm.  

Bevart sverdskjedebeslag fra middelalderen av hovedtypen. Innlevert av finneren Are Stauri.