Bygningene på Steig
(siden er under oppdatering)


Selv om flere av nåværende bygningene på Steig viser til en storhetstid innen landbruket på Fron er det i 2020 lite som minner om den tida Steig var kongsgård. Vi vil på denne siden prøve og ta for oss bygningsmassen på Steig i dagens stand. Dronevideo over gårdens beliggenhet finner du her
Langlåven

Låven er utvilsomt en av de største, om ikke den største tømmerbygningen i landet. Med en lengde på 62,5 meter, en bredde på 11 meter på det bredeste og 6 meter oppunder takskjegget, rommer den en bygningsmasse på 600 kvadrtatmeter og ca 4400 kubikkmeter. Dessuten er den i dag betydelig mindre enn en opprinnelig var. En vinkel ble fjernet på 1940-tallet. Tømmermengdene som er gått med, er også imponerende, ca 290 kubikkmeter om vi regner åtte toms stokker i gjennomsnitt, eller 9240 løpemeter, og dette er ikke å ta for hardt i. Det representerer mange lass med hest og slede.

Låven sett fra sør. Et festningslignende bygg

Konstruksjonen på låven er å betegne som god arkitektur. Den eldste delen er bygget midt på 1700 tallet, siste delen sto ferdig ca 1880.

Gammelsteig sætra

Bilde viser Gammelsteig Sætra med seterkvea. Denne ligger innerst i Frydalen. Alderen på sætra er ukjent, men det antas at den ble bygget tidlig 1700 tallet.

Nysteig sætra

Nysteig sætra ble flyttet opp til foten av rondane  i 1850. Den ligger nå et par kilometer fra turistforeningshytta Eldåbu, samt en grei dagsmars fra turisthyttene Rondvassbu og Bjørnholia. Det var Ole Steig som gjorde dette. Her hadde han ca 44 melkekyr om sommeren. 

Oversiktsbilde over seterkvea, Nysteig, med Rondane i bakgrunn

Fjøset på setra ble bygget i år 1857. Det hadde båsplass til 57 kyr. Setra og fjøset ble brukt til støl frem til 1950.
I 1990 var taket i dårlig stand, da søkte eier om tilskudd til takskifte men fikk avslag. Resultatet er dessverre at 1350 meter med 8 toms laftetømmer går tilbake til naturen.