Gudbrandsdølen Dagningen 4/7-2020

Avisa GD v/journalist Kristin Veskje ønsket å skrive en artikkel om oss. Resultatet ble veldig bra, og skapte stor interesse. Saken kan du lese her:

Foto: GD/Kristin Veskje
Foto: GD/Kristin Veskje

Gudbrandsdølen Dagningen - Da Karen Elise (25) møtte August Johan (30) bestemte hun seg for å ta over kongsgarden