-Den tidligere kongsgården-

Steig

- en viktig historie i tusen år


Første gang vi hører om gården er i Heimskringla av Snorre Sturlason

Det skjer i 1021, da Kong Olav Haraldsson (som senere ble kalt Olav Den Hellige) var på reise gjennom Gudbrandsdalen for å kristne gudbrandsdølene.


Les mer om historien her: